האירוח הכפרי פוסט קורונה

ביום שאחרי הקורונה בתיירות.
האירוח הכפרי בתיירות הפנים תופס את מקומו בקדמת הבמה, ובשיחות עם מנהלות רווחה, ראשי ועדי עובדים, רכזי גמלאים, סוכני תיירות ומפיקי אירועים מתגבשת לה התיירות ביום שאחרי.